Sen oppstart med fysisk aktivitet er også gunstig

Det er velkjent at fysisk aktivitet har gunstig helseeffekt. Nå har svenske forskere studert hvordan endring i fysisk aktivitet hos middelaldrende menn påvirker mortalitet.

– Det kjente dose-respons-forholdet viste seg også i denne studien, sier professor Sigmund Anderssen ved Norges idrettshøgskole. Den er godt gjennomført, og det er tatt hensyn til viktige konfunderende faktorer som fedme, hypertensjon, total kolesterol og sosioøkonomisk status. Stor effekt av å begynne å bli fysisk aktive etter fylte 50 år er et viktig signal for alle godt voksne menn. En like god effekt som for røykeslutt understreker betydningen av fysisk aktivitet i forebygging av tidlig død.

Les hele saken:
Sen oppstart med fysisk aktivitet er også gunstig

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media