Ryggplager og fremtidig sykefravær

Risikoen er størst ved utbredte smerteplager, ifølge en artikkel i Tidsskriftet. Over 14 000 kvinner og menn i alderen 40-45 år bosatt i Hordaland deltok i Helseundersøkelsen i Hordaland som fant sted fra 1997-99. 41 % av respondentene oppga at de hadde hatt smerter og/eller stivhet fra muskler og ledd i minst tre måneder året før undersøkelsen. Personer med langvarige muskel- og skjelettplager hadde en høyere risiko for senere høyt sykefravær etter kontroll for andre individuelle faktorer.

Les hele artikkelen:
Muskel- og skjelettplager og fremtidig sykefravær

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media