Kortere liggetid – flere reinnleggelser

Det er en av konklusjonene i Torhild Heggestads avhandling Hospital readmissions and the distribution of health care. Analyses of Norwegian national register data. Krav om økt produktivitet har påvirket sykehusenes praksis, og innsatsstyrt finansiering (ISF) gir også incentiv til flere kortere sykehusopphold. Heggestad har bl.a. undersøkt om dette kan ha ført til en høyere andel ikke-planlagte reinnleggelser i somatiske og psykiatriske sykehus. Datamaterialet er hentet fra de nasjonale registrene. Avhandlingen viser at behovet for forbedret datakvalitet er stort, særlig for det psykiatriske registeret.

I perioden 2002–06 gikk liggetiden i norske sykehus ned fra 5,6 dager til 4,8 dager, samtidig med økt dagbehandling. I samme periode økte andelen ikke-planlagte reinnleggelser med 28 %.

Les hele saken:
Kortere liggetid – flere reinnleggelser

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media