Kirurgi via kroppens naturlige åpninger

De siste årene har laparoskopi eller kikkhullskirurgi fått en stor plass innenfor det kirurgiske faget. Men nå utvikles det en kirurgisk teknikk som er enda mindre invasiv, skriver Esther Kuhry og medarbeidere i en kronikk i Tidsskriftet.

Kroppsåpningsbasert kirurgi
Teknikken er kjent som transluminal endoskopisk kirurgi, NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) eller kroppsåpningsbasert transluminal kirurgi Ved denne metoden bruker man naturlige kroppsåpninger som tilgang. Gjennom et snitt i magesekken, vagina, colon, rectum eller blæren føres spesielt utviklede instrumenter ut i bukhulen der inngrepet utføres. Teoretisk sett gir det pasienten mindre smerter, ingen sårinfeksjoner, ingen risiko for arrbrokk og et bedre kosmetisk resultat. Tilhengerne mener metoden vil forandre det kirurgiske faget, kritikerne mener den er for komplisert og dyr, og er uten signifikante fordeler sammenliknet med laparoskopisk teknikk.

Mange studier på gang
Det holdes allerede kurs og kongresser over hele verden selv om metoden foreløpig kun brukes i dyreforsøk - med unntak av verdens første transvaginale kolecystektomi som ble utført på en pasient i Frankrike i 2007. Operasjonen gikk fint. Det er nå flere humane studier av kroppsåpningsbasert transluminal kirurgi på gang, blant annet utføres det appendektomier, leverbiopsier, gastroenterostomier og sterilisering.

Kirurgen og urologen
Metoden krever et tverrfaglig samarbeid. Kirurgene vil for eksempel trenge samarbeid med gastroenterologer, urologer og gynekologer. Forfatterne mener forholdene ligger godt til rette for dette i Norge. Her er mange generelle kirurger og spesialister i gastroenterologisk kirurgi erfarne endoskopører.

Det er mange tekniske og praktiske utfordringer knyttet til kroppsåpningsbasert transluminal kirurgi, og mange er fremdeles skeptiske til ideen om å lage hull i friske organer for å få tilgang til for eksempel bukhulen. Det understrekes at metoden foreløpig kun bør anvendes på pasienter innenfor godkjente, kliniske studier.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media