Ja til elektronisk pasientjournal

Dette viser Tom Christensen i avhandlingen Bringing the GP to the forefront of EPR development. Avhandlingen bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, fokusgruppeintervjuer med allmennpraktikere og observasjonsstudier.

Les hele saken:
Ja til elektronisk pasientjournal

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media