Influensavaksine mot koronarsykdom?

I tillegg til at kroniske betennelsessykdommer som leddgikt eller bindevevssykdommer gir økt risiko for hjerte- og karsykdom, gir også akutte infeksjoner forbigående risiko for hjerte- og karhendelser, skriver Peter Scott Munk og Alf Inge Larsen i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet.

Influensavaksine?
Forekomsten av hjerteinfarkt og hjerneslag er høyest i vintermånedene. Da er det også høyere frekvens av øvre luftveisinfeksjoner, som ofte er relatert til influensa. En polsk studie fra 2008 viste at vaksinasjon mot influensa reduserte risikoen for iskemiske koronare hendelser hos pasienter med koronar hjertesykdom. Imidlertid er ikke effekten i forhold til dødelighet dokumentert, og ekspertene er noe uenige i forhold til bruken av vaksinen.

Deler amerikanernes syn
Mens American Heart Association (AHA) anbefaler influensavaksine for alle pasienter med koronar hjertesykdom, anbefaler European Society of Cardiolgy (ESC) at den kun gis til pasienter med symptomatisk hjertesvikt. De norske forfatterne heller mest mot amerikanernes standpunkt, og mener vaksinen bør tilbys eldre pasienter med koronar hjertesykdom.

– Når man kan tilby pasienter i risikosonen en influensavaksine og på den måten redusere forekomsten av hjerteinfarkt, er dette noe vi anbefaler, sier Scott Munk.

– Bør måle hs-CRP-nivå
Det som er godt dokumentert er at hs-CRP-nivå kan predikere risiko for hjerte- og karsykdom uavhengig av andre risikofaktorer. C-reaktivt protein (CRP) er et akuttfaseprotein som i klinisk arbeid brukes som en ikke-spesifikk markør for betennelse og vevsskade. Moderne analyseteknikk gjør det nå mulig å bruke mikro-CRP eller ”high-sensitivity-CRP” (hs-CRP) og i etterkant sette i gang forebyggende behandling. Personer uten kjent kardiovaskulær sykdom og med normalt kolesterolnivå, men med forhøyet hs-CRP-verdi, er blitt satt på behandling med rosuvastatin og har fått redusert hs-CRP-nivå og risiko for hjerte- og karsykdom.

 
– Men til tross for tallrike studier som bekrefter rollen til hs-CRP som uavhengig markør for kardiovaskulær risiko, har hs-CRP foreløpig ikke funnet sin plass i internasjonale retningslinjer. Disse bør revurderes i lys av de nye studiene. Jeg har selv begynt å bruke hs-CRP i klinikken hos utvalgte pasienter, sier Munk.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media