Ikke eddik mot brennmanet

Flere tusen nordmenn vil være uheldige og komme i kontakt med brennmaneter i sommer. Men siden behandlingsrådene som gis er basert på få vitenskapelige studier, og på studier som er utført på ulike typer brennmaneter, er disse rådene dessverre ikke alltid korrekte, skriver Kim Alexander Tønseth og medarbeidere i en kommentarartikkel i Tidsskriftet.

Ikke eddik i Norge
Eddik blir flere steder angitt som et gunstig middel for å skylle vekk og inaktivere brenntrådene. Dette er korrekt når det gjelder tropiske kubemaneter, som hovedsakelig finnes i tropiske områder som Thailand og nord i Australia. Men eddik vil tvert imot gi full aktivering av neslecellene til brennmaneten Cyanea capillata, som er den vanligste langs Norskekysten, og altså gjøre vondt verre. Dette gjelder også for den mer aggressive brennmaneten ”portugisisk krigsskip”.

Andre midler, som ferskvann, mineralvann, melk og bakepulver, medfører ingen eller i begrenset grad aktivering av neslecellene.

Sjøvann og smertestillende
Nærkontakt med brennmanet kan føre til alt fra relativt beskjedne lokale symptomer til mer alvorlig og til og med livstruende skader – avhengig av hvor stor del av kroppen som blir eksponert. Tønseths råd er følgende:

Prøv forsiktig å fjerne brenntrådene ved å skylle med sjøvann eller bruke pinsett. Så lenge man ikke kjenner virkningen av de ulike midlene bør man være forsiktig med å bruke annet enn sjøvann. Når man er 100 % sikker på at alle trådene er fjernet kan man starte lokal eller eventuell systemisk behandling. Lidokain gel kan brukes som smertelindring, eventuelt paracetamol eller NSAIDer hvis det første ikke hjelper. Ved kløe og allergiske reaksjoner er gruppe 1 og gruppe 2 kortikosteroidkremer en mulighet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media