Genmutasjoner ved malignt melanom

Risikoen for kutant malignt melanom er høyere når nære familiemedlemmer eller pasienten selv har hatt malignt melanom tidligere. Dette kan skyldes både ikke-genetiske og genetiske faktorer. Mutasjoner i to gener som regulerer cellesyklus disponerer for melanom: CDKN2A-genet, som koder for tumorsuppressorproteinene p16INK4a og p14ARF, og CDK4-genet, som i mutert form fører til tap av CDK4-proteinets evne til å binde p16INK4a.

En nylig publisert studie er basert på samtlige registrerte pasienter med malignt melanom i Norge.

Les hele saken:
Genmutasjoner ved malignt melanom

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media