Får kreft tidligere enn antatt

Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom i Norge er blant de høyeste i verden. Disse pasientene har økt risiko for tykktarmskreft, og den øker for hvert år etter at diagnosen er stilt.

– Tidligere har man trodd at kreftrisikoen oppstår minst ti år etter sykdomsdebut, og det er da man har startet regelmessig screening. Men våre funn viser at en overraskende høy andel utvikler kreft før det er gått ti år. Pasienter som får stilt diagnosen i voksen alder er mer utsatt enn de som får diagnosen som barn, sier Stephan Brackmann.

I avhandlingen Colorectal cancer and IBD in Norway – a retrospective analysis er 67 pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og tykktarmskreft inkludert. 12 % av pasientene fikk kreftdiagnosen under ti år etter at de fikk symptomer på inflammatorisk tarmsykdom, mens 21 % fikk kreftdiagnosen under ti år etter at diagnosen ble stilt.

Les hele saken:
Får kreft tidligere enn antatt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media