Tøft å være sanatoriebarn

Disse ubehagelige spørsmålene diskuterer Kjell Bjartveit i en kronikk i Tidsskriftet. Han var assistentlege ved Landeskogen sanatorium i 1953–55, og syns det gjør vondt å lese Bjørn Oscar Hoftvedts barndomserindringer fra Grefsen sanatorium. I spalten Personlige opplevelser skriver Hoftvedt om sine ni måneder som sanatoriebarn.

- Det var et stramt regime på sanatoriene, og det var ikke rom for besøk på hverdagene. Vi fikk bare besøk én time hver søndag, og jeg var heldig som hadde foreldrene mine i nærheten. Mange fikk sjelden eller aldri besøk, skriver han. I almanakken han noterte i mens han var der, har han blant annet skrevet om de tre gangene han tok bronkoskopi, som var en smertefull opplevelse, og om noen tilfeller av straffekur.

Hvorfor var forholdene slik – bare 55 år tilbake i tid, spør Kjell Bjartveit.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media