Hvor pålitelig er dødsårsaksstatistikken?

Artikkel

Arbeidsskadedødsfall utgjør et større problem enn det statistikken viser. Både dødsårsaksregisteret og Arbeidstilsynets register underrapporterer slike dødsfall, og de to registrene viser ikke like tall, ifølge en studie i Tidsskriftet.

Sidsel Rogde mener en forklaring på avviket mellom registrene er at dødsårsaksregisterets datagrunnlag er for dårlig. Legens dødsmelding er det viktigste grunnlagsdokumentet, og dødsattestene er slett ikke alltid korrekt utfylt.

- Vi ser veldig mange merkelige feil, sier Rogde.

I Tidsskriftets podkast for nr. 10/2009 kan du høre intervju med rettsmedisiner Sidsel Rogde om konsekvensene av feilaktig utfylte dødsattester. Reporter: Eline Feiring.

Les artikkelen her: Hvor pålitelig er dødsårsaksstatistikken?

Anbefalte artikler