Forskjeller mellom legevaktene

Det kommer frem i en originalartikkel i Tidsskriftet.

- Manglende rutiner for laboratoriearbeid og sjeldne øvelser i avansert hjerte-lunge-redning kan medføre dårligere analysekvalitet og lavere kompetanse enn ønskelig, skriver forfatterne.

Les hele artikkelen:
Utstyr, laboratorieanalyser og medikamenter ved kommunale legevakter

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media