Depresjon og søvn i barseltiden

Kvinners søvn forandres i barseltiden, men det har vært lite forskning på sammenhengen mellom endret søvnmønster og depresjon. Signe Karen Dørheim har undersøkt forekomst og risikofaktorer for depresjon etter fødselen hos kvinner i Norge og Nepal. I Norge ble også søvnmønsteret etter fødselen studert.

– I begge landene var depresjon i barseltiden relatert til dårlig søvn, et dårlig forhold til partneren, tidligere depresjon, depresjon under svangerskapet og påkjenninger det siste året, som tap av nære pårørende eller sykdom, sier Dørheim.

Les hele saken:
Depresjon og søvn i barseltiden

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media