Viktige mekanismer i kreftspredning

Moderne kreftbehandling er basert på kunnskap om det biologiske grunnlaget for vekst og spredning av kreftsvulster. Åse Bratland ved Tumorbiologisk avdeling, Radiumhospitalet, har brukt cellelinjer for å kartlegge nye signalmekanismer som styrer spredning av kreftceller.

– Vi har studert metastasegenet Com1. I cellelinjer som uttrykker Com1 hemmes cellevekst av vitamin D3. Com1 er også høyt uttrykt i hjernemetastaser fra kreftpasienter. Vi tror at dette genet deltar i regulering av kreftcellenes respons på vekstfaktorer, sier Bratland.

Les hele saken:
Viktige mekanismer i kreftspredning

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media