Sykehusleger i klemme

Terje Mesel ved Universitetet i Agder har dybdeintervjuet 21 sykehusleger, hvorav 16 overleger og fem assistentleger, for å finne ut hvordan de ser på seg selv som profesjonsetiske subjekter.

– Legene hadde høy bevissthet om at de er nettopp det - profesjonsetiske subjekter. Det er betryggende. Men bevissthet er ikke det samme som kunnskap, og kunnskapen om profesjonsetikk viste seg å være varierende. I refleksjonen rundt konkrete profesjonsetiske dilemmaer navigerte mange snarere etter egen oppfatning og magefølelse enn etter sentrale profesjonsetiske og juridiske føringer, som f.eks. pasientrettighetsloven, sier Mesel.

Les hele saken:
Sykehusleger i klemme

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.