Sårinfeksjoner etter keisersnitt

Det skriver forfatterne av en orignialartikkel i Tidsskriftet. Årlig gjennomføres det om lag 9 000 keisersnitt i Norge, og etter ethvert operativt inngrep, også keisersnitt, kan det oppstå komplikasjoner. En viktig komplikasjon er postoperative sårinfeksjoner. Med sårinfeksjon forstås både overflatiske og dype sårinfeksjoner og infeksjon i organ eller hulrom.

Det har vært gjennomført tre overvåkingsperioder i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS), i 2005, 2006 og 2007, der fem ulike kirurgiske inngrep, deriblant keisersnitt, er inkludert. Pasienter som gjennomgikk keisersnitt ved norske sykehus i overvåkingsperioden ble fulgt i 30 dager etter operasjonen.

Studien viser at en av 12 kvinner som gjennomgår keisersnitt får en postoperativ sårinfeksjon. Hyppigheten i Norge ligger i nedre sjikt sammenliknet med andre europeiske land, men tallet er likevel for høyt, mener forfatterne.

- Vi oppfordrer at man ved hvert enkelt sykehus vurderer sin infeksjonsforekomst opp mot landsgjennomsnittet. Ansatte ved sykehuset bør kritisk gjennomgå sine resultater og vurdere om det er forhold som bør undersøkes nærmere eller om det er behov for å iverksette smitteverntiltak, skriver de.

Les hele saken:
Infeksjoner etter keisersnitt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media