Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hjerteprisen til Hans Olav Myhre

  Hjerteprisen til Hans Olav Myhre

  Nasjonalforeningens hjertepris for 2009 er tildelt professor Hans Olav Myhre (f. 1939) for hans mangeårige innsats for norsk og internasjonal karkirurgi.

  Prisen på 100 000 kroner og et kunstverk av Lise Amundsen ble delt ut av prinsesse Astrid, fru Ferner i Universitetets gamle festsal i Oslo i forbindelse med åpningen av Nasjonalforeningens hjerteaksjon 2009.

  Myhre anses som en nestor innen faget karkirurgi og i begrunnelsen heter det blant annet at han «har den sjeldne egenskap å både være en akademisk kapasitet, en fremragende kirurg, en god lærer og veileder og en doktor for enkeltpasienten. Drivkraften for både hans omfattende forskning, publikasjoner og verv i ulike faglige foreninger, har vært at arbeidet skulle ende opp i resultater som kom befolkningen til gode.» Myhre har gitt betydelige bidrag til forståelsen av svikt i blodomløpet i beina og hvordan dette kan behandles med operasjon, røntgenledede inngrep med katetre i blodårene og med strukturerte treningsprogram. Han forsker blant annet på å finne metoder for å diagnostisere aortaaneurismer tidligere enn hva man kan i dag og på langtidsvirkningene av stenttransplantater.

  Hans Olav Myhre har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser for sitt vitenskapelige arbeid, og han var den første presidenten i European Society for Vascular Surgery. Myhre er professor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

  Akuttpsykiatriprisen til Vaaler

  Akuttpsykiatriprisen til Vaaler

  Arne Vaaler (f. 1954) er tildelt årets akuttpsykiatripris av Nasjonalt forum for akuttpsykiatri. Prisen ble delt ut under den 8. nasjonale konferansen i akuttpsykiatri. Knut Langsrud (f. 1967) mottok pris for beste forskningsartikkel.

  Psykiater Arne Vaaler mottok prisen for sin innsats for akuttpsykiatrien i Trondheim og for sin evne til å kombinere funksjonen som leder, kliniker og forsker. Han har vært avdelingssjef ved St. Olavs hospital, avdeling Østmarka i 13 år, men har nå permisjon fra denne stillingen og jobber som overlege ved psykiatrisk avdeling Sandviken i Bergen. I begrunnelsen fra Nasjonalt forum for akuttpsykiatri står det at Vaaler har ledet en omstillingsprosess som har bidratt til bedre organisering av akuttavsnittet, en samlet faglig tankegang og bedre kontakt med samarbeidspartnere. Han har lagt ned et betydelig arbeid gjennom klinisk oppfølging av enkeltpasienter og veiledning av personalet. Prisen er på 10 000 kroner samt et kunstverk.

  Knut Langsrud, som er konstituert avdelingssjef på Østmarka, fikk pris for artikkelen Staff injuries after patient-staff incidences in psychiatric acute wards, publisert i Nordic Journal of Psychiatry. Prisen er ment som en inspirasjon og anerkjennelse til forfattere av forskningsartikler som bidrar til akuttpsykiatrifagets vekst.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media