Mangelen på helsearbeidere i Afrika verre enn antatt

I minst seks av de 12 landene som var inkludert i studien utdannes for få til å opprettholde nåværende antall helsearbeidere, som også i dag er for lavt til å møte befolkningens helsebehov.

Mangelen på helsepersonell i Afrika skyldes mange faktorer, som for lite investering i utdanning, internasjonal utvandring, karriereendringer blant helsepersonell, tidlig pensjonering og tidlig død.

Les hele saken:
Mangelen på helsearbeidere i Afrika verre enn antatt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media