- Fare for liv og helse

I sin minileder i Tidsskriftet nr. 8/2009 skriver hun at Folkehelseinstituttet før påske slo alarm om et nytt utbrudd av E coli O157. Alle landets kommuneoverleger ble varslet via e-post om hva de skulle foreta seg. Men kommunelegen i Oslo fikk den først tre dager senere.

Les minilederen her:
Fare for liv og helse

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.