Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

Sigurd Bøe, ph.d. Modulation of gene expression using natural and artificial nucleic acids combined with photochemical internalization technology. Utgår fra Institutt for kreftforskning, Rikshospitalet. Disputas 24.3. 2009.

Bedømmelseskomité: Peter E. Nielsen, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Panum Instituttet, Københavns Universitet, James B. Lorens, Avdeling for biomedisin, Universitetet i Bergen, og Anne Carine Østvold, Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for biokjemi, Universitetet i Oslo.

Veileder: Eivind Hovig.

Frede Frihagen, ph.d. On the diagnosis and treatment of femoral neck fractures. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 20.3. 2009.

Bedømmelseskomité: Sune Larsson, Institut för kirurgiske vetenskaper, Ortopedi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige, Lars B. Engesæter, Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen, og Inger Holm, Seksjon for helsefag, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo.

Marie Rogne, ph.d. Regulation of PP1 and nucleic acid binding by AKAP149 and PNUTS. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for biokjemi. Disputas 31.3. 2009.

Bedømmelseskomité: Manuela Zaccolo, Division of Biochemistry and Molecular Biology, University of Glasgow, Scotland, Knut Martin Torgersen, Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo, og Maria K. Dahle, Avdeling for anatomi, Universitetet i Oslo.

Veileder: Philippe Collas.

Anne Maagaard, ph.d. Mitochondrial toxicity in HIV-infected patients. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 23.3. 2009.

Bedømmelseskomité: Fredrik Müller, Rikshospitalet, Nina Langeland, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, og Lars Eide, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Mariusz Adam Goscinski, ph.d. Clinicopathological significance of seprase, dipeptidyl peptidase IV and urokinase-type plasminogen activator in oesophageal cancer. Utgår fra Avdeling for kirurgisk onkologi, Radiumhospitalet. Disputas 2.4. 2009.

Bedømmelseskomité: Leonor David, Institute of Molecular Pathology and Imunology, University of Porto, Portugal, Ola Røkke, Kirurgisk avdeling, Akershus universitetssykehus, og Stein Olav Kvaløy, Onkologisk avdeling, Radiumhospitalet.

Veiledere: Karl-Erik Giercksky, Jahn M. Nesland og Zhen He Suo.

Annike Irene Totlandsdal, ph.d. Ultrafine carbon black-induced cytokine responses of lung and heart cells. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 3.4. 2009.

Bedømmelseskomité: Peter Hoet, Department of Pneumology, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgia, Geir Christensen, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål universitetssykehus, Guro Valen, Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for fysiologi, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Marit Låg, Magne Refsnes, Tor Skomedal og Jan-Bjørn Osnes.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Morten Hammerborg, ph.d. Spedalsket, galeanstalter og laboratoriemedisin – endringsprosesser i medisinen på 1800-tallet i Bergen. Utgår fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disputas 20.3. 2009.

Heng Sopheab, ph.d. Epidemiological contexts of the HIV epidemic in Cambodia: changes over time and links to preventive interventions. Utgår fra Senter for internasjonal helse. Disputas 20.3. 2009.

Veileder: Knut Fylkesnes.

Svein Harald Mørkve, ph.d. Synaptic transmission between rod bipolar cells and amacrine cells in the mammalian retina. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 20.3. 2009.

Veileder: Espen Hartveit.

NTNU

Håkon Bergseng, ph.d. Aspects of group B streptococcus (GBS) disease in the newborn. Epidemiology, characterisation of invasive strains and evaluation of intrapartum screening. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 20.3. 2009.

Bedømmelseskomité: Stellan Håkansson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Hanne Husom Haukland, Universitetssykehuset Nord-Norge, og Torstein Vik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Marite Rygg, Kåre Bergh og Lars Bevanger.

Universitetet i Tromsø

Tom Dønnem, ph.d. Molecular analysis of angiogenic markers as prognostic factors for non-small cell lung cancer (NSCLC). Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 20.3. 2009.

Bedømmelseskomité: Jahn M. Nesland, Patologisk avdeling, Rikshospitalet, Ola Brodin, Onkologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, og Ulf Aasebø, Medisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler