Bronkiolitt hos spedbarn

Infeksjon med respiratorisk syncytialvirus (RSV) er den hyppigste årsaken til alvorlig luftveissykdom hos spedbarn. Symptomene varierer fra lette forkjølelsessymptomer til alvorlig infeksjon i nedre luftveier med astmaliknende pustebesvær (bronkiolitt). Infeksjonen resulterer i sykehusinnleggelse hos 2 – 3 % av barn i første leveår. Hans Olav Fjærli har studert bronkiolitt forårsaket av respiratorisk syncytialvirus hos spedbarn innlagt i sykehus i Akershus.

– Sykdomsbildet er sammenfallende med det som er funnet i andre studier: Mange spedbarn som er innlagt med denne sykdommen, viser hyperreaktivitet i luftveiene i føreskolealder og tegn til nedsatt lungefunksjon ved sju års alder, sier Fjærli.

Les hele saken:
Bronkiolitt hos spedbarn

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media