Nytt om navn

Artikkel

Pris til STAMIs forskning

Hans Magne Gravseth. Foto Lise Berit Johannessen

Hans Magne Gravseth (f. 1967) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er tildelt Akademikernes og DnB NOR-konsernets pris for unge, lovende forskere. Han er én av tre vinnere innen tre ulike kategorier, de to andre er henholdsvis økonom og arkitekt. Gravseth får prisen for prosjektet Sosiale ulikheter i helse: helse i barneårene og senere deltakelse i arbeidslivet. Prisen deles ut for første gang, og i statuttene heter det at den skal gå til unge forskere som er i begynnelsen av sin forskerkarriere og uten fast stilling. Akademikerne og DnB NOR ønsker blant annet å sette søkelys på rammevilkårene for unge forskere i Norge. Prisen består av en plakett og 50 000 kroner.

Lege ved Akershus universitetssykehus vant forskningspris

Helge Røsjø (f. 1975) ved Akershus universitetssykehus ble under Norsk Cardiologisk Selskaps årlige vintermøte tildelt prisen for årets beste forskningsbidrag. Røsjø er stipendiat på et forskningsprosjekt der man ønsker å finne ut om én enkelt blodprøve kan avsløre om pasienten har eller er i ferd med å utvikle alvorlig hjertesykdom, står det på sykehusets nettsider. Tittelen på presentasjonen var Chromogranin B: a novel myocardium-regulated biomarker in experimental and clinical heart failure.

Ny direktør ved Sykehuset Innlandet

Morten Lang-Ree (f. 1955) er ansatt som ny administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet etter Torbjørn Almlid, som sluttet i fjor. Fra november 2006 til januar 2009 var Lang-Ree divisjonsdirektør ved samme helseforetak, divisjon Gjøvik, og han rakk så vidt å tiltre stillingen som rådmann i Nittedal kommune før han ble ansatt som sykehusdirektør. Lang-Ree har utdanning innenfor helsefag og helseadministrasjon og har lang og allsidig ledererfaring. Han har tidligere vært rådmann i Elverum (2003 – 06) og i Løten (1998 – 2003) og helse- og sosialsjef i Stange kommune (1989 – 98), heter det fra Helse Sør-Øst. Han tiltrer 11.4. 2009.

Anbefalte artikler