Mer fornøyde med allmennlegen enn med sykehuset

Det kommer frem i en studie som er publisert i Tidsskriftet. Studien viser også at legene er litt mer fornøyd med jobben sin. På en skala fra 10 til 70 økte sykehuslegers jobbtilfredshet fra 50,2 i 1994 til 52,3 i 2006. Allmennlegers jobbtilfredshet økte fra 52,5 til 55,5 i samme tidsrom.

Les hele artikkelen her:
Befolkningens tilfredshet med helsetjenesten og legers tilfredshet med arbeidssituasjonen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media