Lite luftveisplager hos barn i byen

I sin avhandling Residential outdoor air pollution exposure: assessment of exposure and asthma-related health effects in children har Bente Oftedal sett på sammenhengen mellom luftforurensning og lungefunksjon, allergi, astma og luftveissymptomer hos ti år gamle oslobarn. Lungefunksjon og reaksjon på hudtest ble målt hos drøyt 2 000 skolebarn i alderen 9 - 11 år. I tillegg besvarte barnas foreldre et spørreskjema.

Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom luftforurensning og allergi målt ved hudtest for vanlig forekommende allergener, og heller ikke mellom luftforurensning og utvikling av astma eller for luftveissymptomer ved ti års alder.

Les hele saken:
Lite luftveisplager hos barn i byen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media