Legende hender

Sir William Osler (1849-1919) er kanskje den som har bidratt mest til å definere «moderne» medisin, selv om det skjedde for hundre år siden. Osler så at det ikke var noen motsetning mellom omfattende, gjerne høyspesialisert, kompetanse og personlig engasjement i den enkelte pasient. Begge deler trengs for å kunne være lege. Du må naturligvis til enhver tid være oppdatert. Men du blir ikke mindre lege av å ta en pasient i hånden, se ham i øynene og lytte. Det er heller ingen motsetning mellom å være en god lege for enkeltpasienter og engasjert i samfunnet omkring, i medisinens vilkår og i helsepolitikk, skriver Haug.

Les hele lederartikkelen:
Legende hender

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media