Kvinner med koronarsykdom har bedre prognose enn menn

18 767 pasienter inngikk i studien, og målsettingen var å sammenlikne utbredelsen av koronarsykdom og den videre overlevelse etter første gangs invasiv undersøkelse hos kvinner og menn.

Univariate analyser viste at kvinnene var litt eldre (64,8 år mot 62,3 år), hadde høyere ejeksjonsfraksjon, litt lavere endediastolisk trykk, mer subjektive symptomer, oftere hypertensjon, men sjeldnere iskemi på arbeidsbelastning.

Les hele saken:
Kvinner med koronarsykdom har bedre prognose enn menn

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media