Kirurgi øker risikoen for ørebetennelse

Disse barna tenderer også til å få andre luftveisinfeksjoner, viser avhandlingen til Gunnhild Karevold. Hyppigheten av otitis media i tidlige barneår er kjent, men forekomst, komorbiditet og kirurgisk behandling i skolealder og i et nasjonalt perspektiv har ikke vært beskrevet tidligere. 3 400 norske 10-åringer inngikk i studien.

- Man har trodd at risikoen for ørebetennelse avtar med alderen, men funnene våre viser at dette også er vanlig hos 10-åringer.

Les hele saken:
Kirurgi øker risikoen for ørebetennelse

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media