Høyere legemiddeldoser til røykere

Tobakksrøyking kan påvirke både farmakodynamikk og farmakokinetikk av legemidler, skriver forfatterne av en artikkel i Tidsskriftet.

Selv om andelen tobakksrøykere gradvis er blitt redusert de siste 30 årene, er det fortsatt om lag en firedel av den norske befolkningen som røyker daglig. I enkelte pasientgrupper er andelen vesentlig større, og ved tilstander som kronisk obstruktiv lungesykdom og schizofreni er andelen røykere spesielt høy. Teofyllin, klozapin og olanzapin er viktige eksempler på legemidler som brukes i disse pasientgruppene og som påvirkes av tobakksrøyking. Interaksjoner med disse og flere andre legemidler kan få betydelige kliniske konsekvenser.

Les hele artikkelen:
Tobakksrøyking og interaksjoner med legemidler

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media