Høy mødredødelighet i verdens fattigste land

Mens det i mange land har vært fremgang i arbeidet med å bedre barneoverlevelse de siste årene, har det vært mindre fremgang med å redusere mødredødelighet. Det er estimert at om lag ti millioner kvinner har dødd av komplikasjoner relatert til svangerskap og fødsel siden 1990. Ifølge UNICEFs rapport er skillet mellom i-land og u-land, særlig verdens fattigste land, kanskje større for mødredødelighet enn for noe annet helseproblem.

Les hele saken:
Høy mødredødelighet i verdens fattigste land

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media