Hestekastanje mot venøs insuffisiens?

Hestekastanje er en tresort som stammer fra Nord- og Sentral-Asia, men som har spredt seg til resten av verden. I Norge vokser det i store deler av lavlandet, så langt nord som Nordland fylke. Treet kan bli 30 meter høyt og har grønne, taggete og runde frukter. Når de er modne faller de ned som glatte, brune nøtter. Disse frøene er svært giftige å spise, men ekstrakter fra både frø, bark og blader er mye brukt i folkemedisinen, ifølge en artikkel i Tidsskriftet.

Hevelse og uro i beina
I Asia brukes hestekastanje intravenøst som et antiinflammatorisk middel etter traume eller kirurgi, mens det i Norge selges under indikasjonen uro og hevelse i beina. Det brukes særlig mot tilstander forårsaket av venøs insuffisiens, og selges under navnet Venastat. Kronisk venøs insuffisiens kjennetegnes blant annet ved hevelser, kløe, hudforandringer og eventuelt sår på beina.

Få bivirkninger
I Tyskland er hestekastanjeekstrakt vært brukt i flere tiår, som det tredje mest solgte naturlegemiddel. Likevel er det rapportert om få bivirkninger, og preparatet regnes for å være godt tolerert. Det anbefales imidlertid at man er forsiktig med å bruke det sammen med blodsukkersenkende preparater. Man bør også være forsiktig dersom man har en blødningssykdom eller bruker legemidler som øker blødningsfaren, og dersom man bruker warfarin eller liknende legemidler.

Usikker langtidseffekt
Camilla Borthen Methlie og Jan Schjøtt ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland universitetssykehus har gått gjennom forskningen på feltet. En Cochrane-artikkel fra 2006, som inkluderer 17 studier, konkluderte med at hestekastanjeekstrakt sannsynligvis reduserte hevelser i ankel og legger, og hjalp mot plager som leggsmerte, kløe og følelse av utmattelse og anspenthet. Men ingen av studiene omtaler langtidseffekter. Blant annet har man ikke sett på virkningen i forhold til utvikling av sår på beina, noe som er en langtidseffekt av kronisk venøs insuffisiens.

– De fleste av studiene vi fant konkluderer relativt positivt i forhold til korttidseffekten av hestekastanjeekstrakt. Vi mener studiene er av såpass dårlig kvalitet at det ikke er grunnlag for å konkludere endelig. Men alt i alt ser det ut til at hestekastanjeekstrakt utgjør en sikker og effektiv behandling av kronisk venøs insuffisiens på kort sikt sammenliknet med placebo, sier Methlie.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media