Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

Tove Østensvik, ph.d. Sustained low-level muscle activity related to discomfort/pain in the neck and upper extremities among forest machine operators. Utgår fra Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Disputas 13.2. 2009.

Bedømmelseskomité: Karin Harms-Ringdahl, Institutt for neurobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Ottar Vasseljen, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Katharina Sunnerhagen, Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Veileder: Kaj Bo Veiersted.

Åse Bratland, ph.d. Therapeutic targeting of molecular mechanisms involved in tumor progression and metastasis. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 17.2. 2009.

Bedømmelseskomité: Jens Overgaard, Eksperimentell klinisk onkologi, Århus Sykehus, Danmark, Tone Ikdahl, Kreftsenteret, Ullevål universitetssykehus, og Kristin Austlid Tasken, Urologisk forskningsinstitutt, Aker universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Eivind Ystrøm, ph.d. Maternal negative affectivity and child-feeding: results from the Norwegian mother and child cohort study. Utgår fra Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disputas 20.2. 2009.

Bedømmelseskomité: Ivan Mervielde, University of Gent, Belgia, Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs Universitet, og Sabine Raeder, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Margarete Vollrath og Knut Arne Hagtvet.

Elisabet Witsø, ph.d. Sub-clinical enterovirus infections in Norwegian infants: a prospective cohort study on viral circulation and predictors of infection. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 13.2. 2009.

Bedømmelseskomité: Tapani Hovi, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland, Heikki Hyöty, Department of Virology, University of Tampere, Tampere, Finland, og Vessela N. Kristensen, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Nils Tore Vethe, ph.d. Molecular pharmacodynamics of the immunosuppressant mycophenolic acid: a basis for monitoring and individualized treatment. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 27.2. 2009.

Bedømmelseskomité: Teun van Gelder, Erasmus Medical Center, Rotterdam, Nederland, Olof Beck, Farmakologiska laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, og Ingrid Os, Nyremedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

Anne Faugli, ph.d. Children with oesophageal atresia. A biopsychosocial follow up study. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 26.2. 2009.

Bedømmelseskomité: Bruno Hägglöf, Department of Clinical Sciencies, Umeå universitet, Sverige, Risto Rintala, Hospital for children and adolescents, University of Helsinki, Finland, og Astrid Nøklebye Heiberg, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Ochiba Mohammed Lukandu, ph.d. Toxicity of khat on normal human oral cells. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 30.1. 2009.

Erling Myrseth, ph.d. Clinical studies of vestibular schwannomas. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 27.2. 2009.

 

 

 

 

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

Mohammed Umaer Naseer, ph.d. Emerging transferable β-lactamases in clinical isolates of enterobacteriaceae in Norway; CTX-M, plasmid-mediated AmpC and KPC. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 19.2. 2009.

Bedømmelseskomité: Neil Woodford, Health Protection Agency, Centre for Infections, Storbritannia, Åsa Melhus, Department of Clinical Microbiology, University Hospital, Uppsala, Sverige, og Pål Johnsen, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø.

 

 

 

 

NTNU

Jonas Crosby, ph.d. Ultrasound-based quantification of myocardial deformation and rotation. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 20.2. 2009.

Bedømmelseskomité: Jan D”hooge, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, Lars-Åke Brodin, Royal Institute of Technology Stockholm, og Kirsti Berg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Hans Torp.

Syddansk Universitet

Peder A. Halvorsen, ph.d. Explaining risk reductions in medical practice: prevention or postponement? Utgår fra Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense, og Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense. Disputas 8.12. 2008.

Bedømmelseskomité: Anne M. Stiggelbout, Leids Universitair Medisch Centrum, Themagroep Medische Besliskunde, Nederland, Torstern Lauritzen, Afdeling for Almen Medicin, Aarhus Universitet, og Jesper Hallas, Klinisk Farmakologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Veiledere: Ivar Sønbø Kristiansen, Dorte Gyrd-Hansen og Jørgen Nexøe.

Anbefalte artikler