Rehabilitering av hjertepasienter

Endringer i kosthold, mosjon og røykevaner er et viktig mål for rehabilitering av hjertepasienter. Det er ofte vanskelig å opprettholde endrede vaner over tid. Thomas Mildestvedt har sett på om forsterket oppfølging i rehabiliteringen kan gi en mer varig effekt. De 217 deltakerne fulgte et fire ukers rehabiliteringsopplegg ved Krokeidesenteret. Halvparten fikk forsterket oppfølging i form av to individuelle samtaler under selve rehabiliteringen, og telefonsamtaler seks og 24 måneder etter.

- Egen motivasjon, tro på fremtiden, og tro på sin egen evne til å gjennomføre endringene over tid var avgjørende for hvordan pasienter lyktes med å endre levevanene, sier Mildestvedt.

Les hele saken:
Rehabilitering av hjertepasienter

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media