Placebo virker i behandlingen av artrose

Det er utført mange placebokontrollerte behandlingsstudier av artrose, og nå foreligger for første gang en metaanalyse av placebos effekt i disse studiene. Analysen omfattet 198 placebokontrollerte studier med 16 364 pasienter, og resultatene er både interessante og tankevekkende. De viser at placebo signifikant reduserer smerte og stivhet og bedrer funksjonen.

Les hele saken:
Placebo virker i behandlingen av artrose

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media