Leger melder om helsefarlig arbeid til Arbeidstilsynet

Mange land har liknende meldesystemer, men få utnytter dem til aktiv forebygging. I 2006 kom det inn 3 392 meldinger fra 561 leger, dvs. at bare 3 % av landets leger bruker meldesystemet. Det er viktig at flere leger blir kjent med tilsynets interesse for «signalhendelser» og melder mistenkte tilfeller. Arbeidstilsynet har få andre muligheter for å fange opp helsemessige konsekvenser av uforsvarlige arbeidsforhold.

Les hele saken:
Leger melder om helsefarlig arbeid til Arbeidstilsynet

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media