- Hormonstatus påvirker astmarisiko

Francisco Gómez Real har i sin avhandling undersøkt hvorvidt kvinnelige kjønnshormoner kan forklare individuell predisposisjon for astma. 8 588 europeiske kvinner i alderen 25 - 54 år deltok i studien i perio-den 1990 - 2002.

- Et overraskende funn var at kvinner i fertil alder med uregelmessig menstruasjon hadde mer astma og allergi, og dårligere lungefunksjon, sier Real.

Les hele saken:
– Hormonstatus påvirker astmarisiko

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.