Effekt av ultralyd i uke 18

Kristin Offerdal ved Nasjonalt senter for fostermedisin har gjort en prospektiv oppfølgingsundersøkelse av gravide undersøkt i perioden 1987 - 2004, med nesten 50 000 fødsler.

- Generelt økte antall funn påvist ved ultralyd i denne 18-årsperioden, samtidig som antall svangerskapsavbrudd på grunn av utviklingsavvik gikk ned. Fagområdet fostermedisin og god oppfølging og veiledning av gravide med funn har vært avgjørende, sier Offerdal.

Les hele saken:
Effekt av ultralyd i uke 18

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media