Bedre oppfølging av kolorektal kreft

De fleste som gjennomgår kurativ kirurgi for kolorektal kreft inngår i en form for oppfølging. De norske anbefalingene omfatter blodprøver, røntgenundersøkelse og endoskopi. Om og når man oppdager tilbakefall eller ny kreftsykdom avhenger av svulstens lokalisasjon ved tilbakefallet og valg av undersøkelsesmetode.

Norske forskere har nå undersøkt genetisk instabilitet i kolorektale svulster hos 186 pasienter. Mikrosatellittinstabilitet ble påvist hos ca. 20 %. Svulster med slik instabilitet var større (> 5 cm), var oftere lokalisert i høyre colonhalvdel og hadde lavere differensieringsgrad enn svulster som var stabile. Pasienter med instabile svulster hadde større risiko for lokalt tilbakefall av kreftsykdom (OR 2,9), med en trend mot kortere tid før tilbakefall (p = 0,06), sammenliknet med dem som hadde stabile svulster.

Les hele saken:
Bedre oppfølging av kolorektal kreft

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media