Alvorlig risiko ved MR-kontrastmiddel

Den sjeldne sykdommen gir høy sykelighet og dødelighet, og er svært vanskelig å behandle. Den ble første gang beskrevet i 2000, men først i 2006 så man en sammenheng med MR-kontrastmiddel.

– Per 2009 er det registrert drøyt 300 tilfeller av nefrogen systemisk fibrose på verdensbasis, og vi tror at det har vært totalt fire tilfeller i Norge, sier overlege Rolf E.F. Christiansen ved Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus.

Komplisert prosess
I en artikkel i Tidsskriftet beskriver han og medarbeidere et tilfelle ved Haukeland universitetssykehus – en mann i 30-årene med transplantatsvikt.

– Det var en lang og komplisert prosess å få stilt diagnosen, med et stort tverrfaglig samarbeid. En hudbiopsi satte oss til slutt på sporet av diagnosen nefrogen systemisk fibrose. Til tross for behandling døde pasienten til slutt, trolig av hjertestans, sier Christiansen.

Invalidiserende
Sykdommen er ofte invalidiserende, og viser seg først som hevelser i føtter, hender og armer, etterfulgt av rød, tykk og hard hud. Systemisk affeksjon inkluderer akutt pankreatitt, tromboser og hyppige infeksjoner. Siden sykdommen er relativt ny, er fortsatt mye uavklart i forhold til årsak, sykdomsutvikling og forekomst. Det er heller ingen klar enighet om hvilken behandling som er best, selv om bedring av nyrefunksjonen ser ut til å kunne stoppe utviklingen. Det er påvist andre risikofaktorer for sykdommen enn nedsatt nyrefunksjon, men disse er ikke like overbevisende.

Gjør jobben vanskelig
– Sykdommen kompliserer faget vårt, for bruk av kontrastmiddel er en viktig del av utredningen. MR-kontrastmidler skulle i motsetning til CT-kontrastmidler være trygge, men det viser seg altså ikke å stemme, sier Christiansen.

Kontraindikasjoner
Nylig ble det utarbeidet mer restriktive retningslinjer for bruk av MR-kontrastmidler med gadolinium ved alvorlig nyresvikt, der kontrastmidlene Magnevist og Omniscan er kontraindisert. Retningslinjene og valg av kontrastmiddel bør vurderes fortløpende, mener Christiansen.

– For et par uker siden ble det meldt om et tilfelle fra Danmark etter bruk av Dotarem. Dette tilsier at man generelt bør være kritisk ved bruk av MR-kontrastmidler ved alvorlig nyresvikt, sier han.
– Dersom pasienter med betydelig redusert nyrefunksjon, det vil si kronisk nyresvikt i stadium 3-5, likevel må gjennomgå gadoliniumbaserte kontrastundersøkelser, anbefales dialysebehandling umiddelbart etterpå, og ny behandling etter 24 timer, sier han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media