Akuttbehandling av spesialistutdanningen

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen sier han vil løse et prinsipielt problem ved å overføre ansvaret for spesialistutdanningen fra Legeforeningen til staten. Dette prinsippet er jo ikke nytt. Prinsippet ble innført i 1927 og formelt gjort gjeldende med legeloven av 1980.

Spesialistutdanningen er ikke først og fremst er en prinsipiell, men en praktisk og ressurskrevende oppgave med avgjørende betydning for kvaliteten på spesialisthelsetjenestene. Staten og legene har til nå hatt ganske sammenfallende mål - nemlig en kvalitativt god utdanning og et fornuftig antall spesialiteter. Det er årsaken til at det meste av det faktiske arbeidet er blitt gjort av legene selv gjennom Legeforeningen i snart 100 år, skriver Haug.

Les hele lederartikkelen:
Akuttbehandling av spesialistutdanningen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media