Nye anbefalinger for kolorektalscreening

U.S. Preventive Services Task Force anbefalte i 2002 kolorektalscreening av alle over 50 år. Nå har man systematisk gjennomgått litteraturen for å oppdatere anbefalingene. I de nye retningslinjene anbefales screening av personer i aldersgruppen 50 - 75 år, ingen screening av personer over 85 år og individuell vurdering av personer i alderen 76 - 84 år. Det mangler dokumentasjon for å vurdere risiko forbundet med de nyere fecesundersøkelser for blod og undersøkelser med virtuell koloskopi. De anbefaler også gjentakelse av koloskopi hvert tiende år, av sigmoidoskopi hvert femte år eller av konvensjonelle fecesundersøkelser for blod hvert år.

Les hele saken:
Nye anbefalinger for kolorektalscreening

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media