Koffein hemmer fostervekst

Sammenhengen mellom inntak av koffeinholdig drikke og sjokolade og intrauterin veksthemming ble studert prospektivt i en kohort av 2 635 svangre kvinner. Inntaket ble kartlagt fra fire uker før graviditeten og frem til fødsel. Mesteparten stammet fra te (62 %) og kaffe (14 %).

Sammenliknet med et inntak på under 100 mg/dag økte risikoen for vekstretardasjon til en oddsratio på 1,2 for inntak på 100 - 199 mg/dag og til 1,5 og 1,4 for henholdsvis 200 - 299 mg og 300 mg eller mer (p for trend < 0,001).

Les hele saken:
Koffein hemmer fostervekst

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.