Johannesurt mot depresjon?

Forskerne identifiserte 29 randomiserte og dobbeltblindede undersøkelser med nesten 5 500 deltakere. I 18 av studiene sammenliknet man hypericum perforatum (Johannesurt) med placebo, mens man i 17 studier anvendte antidepressiver som kontroll.
Hypericum hadde bedre virkning enn placebo.

Les hele saken:
Johannesurt mot depresjon?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media