Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

Aleksander Talgøy Holten, ph.d. Synthesis, release and uptake of transmitter amino acids at central nervous synapses. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 5.12. 2008.

Bedømmelseskomité: Eric Hanse, Avdeling for fysiologi, Göteborgs Universitet, Ragnhild Paulsen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, og Øivind Hvalby, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Vidar Gundersen.

Naeem Zahid, ph.d. Prevalence of diabetes in Kharian, Pakistan. Utgår fra Seksjon for internasjonal helse, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Disputas 25.11. 2008.

Bedømmelseskomité: Jean Claude Mbanya, Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, University of Yaounde I, Kamerun, Jak Jervell, Medisinsk avdeling, Rikshospitalet, og Elin O. Rosvold, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Akhtar Hussain og Bjørgulf Claussen.

Fredrik Niclas Piro, ph.d. The influence of the physical and the social environment on health: a population based multilevel study in Oslo, Norway. Utgår fra Seksjon for arbeids- og trygdemedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Disputas 28.11. 2008.

Bedømmelseskomité: Maria Kölegård Stjärne, CHESS – Centre for health equity studies, Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Sverige, Espen Dahl, Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo, og Per Magnus, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Bjørgulf Claussen.

Anbefalte artikler