Årsaker til helseulikheter i Oslo

Menn lever i gjennomsnitt 12 år lengre på Vinderen enn på Sagene-Torshov i Oslo, og mange har forsøkt å forklare hvorfor det går et slikt markant helseskille mellom øst og vest. Det har også Fredrik Niclas Piro. I sin avhandling baserer han seg på data fra Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO), og på tall fra dødsregisteret.

- Resultatene viser at helseulikheter mellom bosteder ikke bare skyldes sosioøkonomiske forskjeller, men også delvis at vår helse formes ulikt avhengig av hvor vi bosetter oss. To mennesker som er helt like, men som bosetter seg på to forskjellige steder, kan ha en helt ulik helseutvikling over lang tid, sier Piro.

Årsaker til helseulikheter i Oslo

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media