Vonde skuldre hos ultralydoperatører

Det viser en undersøkelse gjort ved Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus, og som presenteres i Tidsskriftet nr. 23/2008.

Flere bruker ultralyd

Ultralydbaserte undersøkelsesteknikker brukes innen kardiologi, gynekologi og radiologi, men tas i økende grad i bruk også innen flere medisinske fagfelt. Det er ikke lenger bare leger som utfører slike undersøkelser, men også teknikere, sykepleiere og jordmødre. Utenfor sykehus har yrkesgrupper som fysioterapeuter, kiropraktorer og manuellterapeuter begynt å ta ultralyd i bruk.

Skulderplager og tennisalbue

81 sykehusansatte har deltatt i studien til Niels Gunnar Juel og medarbeidere. 44 av dem var ultralydbrukere mens 37 var kontrollpersoner. Alle svarte på spørreskjema og ble innkalt til legeundersøkelse. Resultatene viser at ultralydbrukerne i gjennomsnitt utførte åtte undersøkelser daglig fire dager per uke, og hadde gjennomsnittlig gjort ultralydundersøkelser i 12 år.

– Vi fant at ultralydbrukerne hadde signifikant flere plager i hele armen sammenliknet med kontrollgruppen. Ved den kliniske undersøkelsen ble det stilt 34 diagnoser hos 26 ultralydbrukere, mot sju diagnoser i kontrollgruppen. Flere av dem hadde smerter i skulderregionen eller tennisalbue, sier Juel.

Han understreker at studien ikke har sett på årsaksforhold, men mener likevel funnene tyder på at jo flere timer man jobber med dette per uke, jo større er risikoen for plager i skulder, arm og hånd.

– Arbeidsstillingen ser dessuten ut til å være ugunstig, med armen bøyd ut til siden, uten understøttelse av hånden, sier Juel.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media