Utbrenthet og selvmordstanker blant medisinstudenter

Studien omfattet nesten 4 300 medisinstudenter ved sju doktorskoler i USA (1). Utbrenthet ble rapportert hos 49,6 % og selvmordstanker hos 11,2 % det seneste året. I en sensitivitetsanalyse antok man at de som ikke hadde svart, ikke hadde hatt selvmordstanker. Da ville prevalensen av selvmordstanker i de foregående 12 månedene være 5,8 %.

Les hele saken:

Utbrenthet og selvmordstanker blant medisinstudenter

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media