Nytt om navn

Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring Om forfatterne
Artikkel

Kirurgiske æresmedlemmer

Jan Erik Varhaug. Foto Ole-Christian Amundsen, Helse Bergen

Professorene Jan Erik Varhaug (f. 1942) og Rolf Kåresen (f. 1940) er utnevnt til æresmedlemmer i Norsk Kirurgisk Forening.

Rolf Kåresen er en aktiv klinisk kirurg og forsker. Han har jobbet ved Ullevål universitetssykehus siden 1981 og ble ansatt som overlege med hovedansvar for bryst- og endokrinkirurgi fra 1988. I 2007 ble han professor ved Universitetet i Oslo. De siste 25 årene har han vært en pådriver innen organisering og utbygging av et bedre tilbud til kreftpasienter. Han har vært involvert i Norsk Brystkreft Gruppe siden starten og er aktiv innen komitéarbeid, prosjektarbeid, utredningsarbeid og byggeprosjekter ved Ullevål universitetssykehus, skriver Norsk Kirurgisk Forening i en pressemelding.

Jan Erik Varhaug har arbeidet ved Haukeland Universitetssykehus siden 1973 og vært overlege ved endokrin-kirurgisk seksjon siden 1984. Han ble ansatt som professor ved Universitetet i Bergen i 1991. De siste 25 årene har han vært en pådriver innen endokrin kirurgi og brystkreftkirurgi, både nasjonalt og internasjonalt. Han har vært sterkt engasjert i Norsk Brystkreft Gruppe og Norsk Nevroendokrin Tumor Gruppe, bidratt i flere utvalg og komiteer, veiledet flere doktogradskandidater og, i likhet med Kåresen, publisert en rekke vitenskapelige artikler.

Kåresen og Varhaug har ifølge forslagsstillerne bidratt sterkt i arbeidet med å etablere en egen grenspesialitet for bryst- og endokrinkirurgi i Norge. Felles for dem begge er dessuten ekte interesse og omsorg for pasientene.

Rolf Kåresen. Foto Ullevål universitetssykehus

Løvetannprisen til Reymert

Jannicke Reymert (f. 1957) er tildelt Norsk forening for allmennmedisins Løvetannpris for 2008. Prisen gis til en allmennlege som har bidratt til aktiv fagutvikling og samtidig har vært en miljøskaper. Den ble delt ut under Primærmedisinsk uke i oktober, og består av et litografi av Barbara Vogler og 20 000 kroner.

Reymert jobber ved Bakklandet legekontor i Namsos og er ifølge begrunnelsen for pristildelingen en avholdt lege blant både pasienter, allmennleger og sykehuskolleger i lokalmiljøet. Hun har bidratt i utviklingen av faglige prosedyrer, har deltatt i den lokale kurskomiteen og i redaksjonsrådet i Norsk Legemiddelhåndbok. Ikke minst har hun som den eneste noen gang sittet i redaksjonen i Utposten i to hele perioder, altså ti år. Det er rent dugnadsarbeid. Reymert er dessuten veileder for medisinstudenter, sensor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og veileder i spesialistutdanningen i allmennmedisin.

Allmennmedisinsk forskningspris

Under Primærmedisinsk uke ble det også delt ut en forskningspris. Denne gikk i år til Jan Robert Grøndahl (f. 1958) ved Tranby legesenter for pilotstudien Hypnose som behandlingsform ved kroniske utbredte muskelsmerter i allmennpraksis. Det ble lagt vekt på at han har liten forskningserfaring og at det er et lite prosjekt som utmerker seg med nytenkning og originalitet. Prosjektet omhandler en vanlig og vanskelig problemstilling og bygger på erfaring fra egen praksis, heter det i begrunnelsen.

Forskningspriser fra Helse Vest

Kreftforsker Lars Akslen (f. 1957), kirurg Jan Erik Varhaug (f. 1942) og Det nasjonale kompetansesenteret for multippel sklerose er tildelt hver sin pris fra Helse Vest. Akslen hedres som beste forsker, Varhaug og Det nasjonale kompetansesenteret for multippel sklerose får Kvalitetsprisen.

Lars Akslen er professor ved Seksjon for patologi, Gades Insitutt. Han har publisert 190 artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og har en svært høy siteringsfrekvens. Han arbeider med translasjonell kreftforskning med fokus på molekylære forandringer i maligne svulster. Akslen har ifølge begrunnelsen etablert et imponerende samarbeid med en rekke utenlandske forskere, han har bygd opp en aktiv forskningsgruppe og vært veileder for mange doktorgradskandidater. Prisen er 100 000 kroner og et kunstverk av Magne Kjellsvik.

Jan Erik Varhaug er overlege ved Seksjon for mamma- og endokrinkirurgi, Haukeland Universitetssykehus, og professor ved Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen. Han er leder av spesialitetskomiteen for den nye grenspesialiteten i bryst- og endokrinkirurgi. Ifølge begrunnelsen for prisutdelingen har han gjennom flere år bidratt til en kvalitetsheving av kirurgien på hormonproduserende organer og brystkreftkirurgien, og det på en fremragende måte. Varhaug har kombinert førsteklasses forskning med klinisk virksomhet og har formidlet sine kunnskaper og sin kompetanse gjennom utstrakt veiledning og kursvirksomhet, heter det fra Helse Vest.

Det nasjonale kompetansesenteret for multippel sklerose får prisen for sin forskningsbaserte aktivitet og vektlegging av evidensbasert behandling. Prisen ble tatt imot av leder Kjell Morten Myhr. Kompetansesenteret ble opprettet i 1997 og har ifølge begrunnelsen arbeidet med forskning, fagutvikling og fagformidling på en forbilledlig måte. Senteret har etablert et multippel sklerose-register og en biobank og står bak en rekke forskningsprosjekter regionalt og nasjonalt.

Begge kvalitetsprisene består av 50 000 kroner og et kunstverk av Magne Kjellsvik.

Anbefalte artikler