Luftveisplager starter i mors mage

Dette viser Siri Eldevik Håberg i avhandlingen Early life exposures and respiratory health in infancy. Med utgangspunkt i Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa) har hun studert hvordan påvirkning i fosterlivet og like etter fødsel kan ha betydning for barns risiko for ørebetennelse, infeksjon i nedre luftveier og andre luftveisplager frem til 18 måneders alder.

Les hele saken:
Luftveisplager starter i mors mage

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media