B-vitamin hindrer ikke kognitiv svikt

Forskerne randomiserte 202 pasienter til B-vitaminbehandling og 138 pasienter til placebo på 40 sentre i USA. Pasientene hadde mild til moderat Alzheimers sykdom og normale verdier for folsyre, B12-vitamin og homocystein. Pasientene i B-vitamingruppen ble behandlet med høye doser folat, B6- og B12-vitaminer.

Etter 18 måneder var det en signifikant større reduksjon i homocysteinkonsentrasjonen i intervensjonsgruppen. Men det var ingen signifikant forskjell på kognitiv funksjonsendringsrate målt med en validert skala. Bivirkningsprofilene var lik i begge grupper med unntak av depresjonsrelaterte symptomer, som var signifikant hyppigere i B-vitamingruppen (28 % mot 18 %).

Les hele saken:
B-vitamin hindrer ikke kognitiv svikt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media