Akupunktur mot hetetokter

Artikkelen ble e-publisert 22.11. 2008 i Menopause, som er et av de høyest rangerte tidsskriftene innen obstetrikk og gynekologi.

Studien utgår fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø og er finansiert av Norges forskningsråd. Forskergruppen er bredt sammensatt av forskere fra Norge, Storbritannia og Sverige. Kjernen i gruppen utgjøres av forsker og akupunktør Terje Alræk, stipendiat og lege Einar K. Borud og prosjektleder Sameline Grimsgaard.

Les hele artikkelen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media